3D Space Management

I forbindelse med installation af et 450 tons kompressor dæk på SIRI platformen, blev der sat focus på space mangement.

Lodahl bidrog under hele projektforløbet med løbende dimensionskontrol, afsætning af huller, kontrol hos underleverandører, m.v.

Det færdigmonterede kompressor dæk blev scannet on-shore og hullet hvori dette skulle installeres, scannet på Siri platformen, med henblik på ”clash-check”

Detailmodellering af kritiske områder på platformen blev foretaget, herefter blev en simpel ”volume-model” af kompressordækket (rød model) med succes simuleret på plads i modellen af platformen.

Der blev ved denne simulering fundet 2 mindre kollisioner, henholdsvis en kabelbakke og en ventil.