Leica Totalstation TDM5005

 

Leica Totalstation TDM5005:

Se flere specifikationer på totalstation hos Leica Geosystems:


http://hds.leica-geosystems.com/en/index.htm

 

 

Grundlaget for 3D-opmåling er laserbaseret måleudstyr, som understøtter et projekt fra designfase til udfærdigelse af arbejdstegninger og efterfølgende kontrol af præ-fabrikation og udstyr.

Vores udstyr og arbejdsmetoder resulterer i:

• Lavere designomkostninger
• Større præcision end ved konventionel opmåling
• Større præ-fabrikationsgrad
• Kortere installationsgrad
• Færre Field Welds
• Ingen clash med eksisterende udstyr/piping- og dermed totalt set billigere løsninger.

Vor samlede stab af specialister medvirker til at sikre professionel, pålidelig og økonomisk dimensionering, design, installation og vedligeholdelse når det gælder:

• Industrivirksomheder
• Levnedsmiddelindustrien
• Kraftværker
• Offshore
• Maskininstallationer
• Medicinalindustrien
• Olie- og gasindustrien
• Renseanlæg